Over

De Maria Lichtmis Wintertocht is als een jaarlijks terugkerend evenement gestart in februari 2019. 

Deze winterwandeltocht wordt gezamenlijk georganiseerd door de Plaatselijke Commissies (PC 's) van de kerken in Eenum, Leermens, 't Zandt en Zeerijp.  Deze  vier kerken zijn samen met het wierdenlandschap een belangrijk regionaal cultureel erfgoed.  Om de kerken  in stand te houden is er een verdeling gemaakt tussen het onderhouden van de stenen, het glas en het hout, het bouwwerk, en het verzorgen van schoonmaak, warmte, licht en geluid, zodat er volop van dit erfgoed kan worden genoten.

Het bouwwerk wordt onderhouden door de Stichting Oud Groninger Kerken (SOGK).  De exploitatie ofwel het 'beleven' van de individuele kerk komt voor rekening van en wordt verzorgd door de PC.

De PC 's bestaan uit vrijwilligers met een warm hart voor het betreffende culturele erfgoed. Er worden rondleidingen verzorgd, de geschiedenis wordt uitgeplozen en opgetekend, het gras op het kerkhof wordt gemaaid, de bomen gesnoeid en het blad in de herfst opgeruimd. Graven worden schoongemaakt. De kerkdeuren 's morgens geopend en 's avonds gesloten van 1 april t/m 1 oktober (Open kerk). Het gebouw moet worden verwarmd en verlicht, de energierekening moet worden betaald. Dit alles om het cultureel erfgoed te laten bestaan en vooral ook om anderen ervan te kunnen laten genieten. De unieke gebouwen  worden niet alleen bezichtigd (gratis toegankelijk) maar ook gereserveerd voor bruiloften, concerten, exposities en festivals, begrafenissen en kerkdiensten. De gebruikskosten worden gedekt door het organiseren van evenementen, zoals de Maria Lichtmis Wintertocht, de verkoop van boekjes en kaarten maar vooral door donaties van bezoekers.   

Voor de Maria Lichtmis Wintertocht geeft iedere PC die dag een eigen invulling aan het beleven van 'hun' kerk.  De inkomsten, zoals de consumptieopbrengsten, zijn voor de afzonderlijke PC's.  De ontvangen donaties voor de Maria Lichtmis Wintertocht worden gelijkmatig verdeeld onder de vier kerken.
Gezamenlijk wordt echter ook een overkoepelende activiteit georganiseerd en bekostigd. Zo is bijvoorbeeld een keer een organist ingehuurd die op alle orgels een concert gaf. De donaties voor deze gezamenlijke activiteit worden evenredig verdeeld over de PC's. 

Contactgegevens voor de Maria Lichtmis Wintertocht:
Bert de Jong,  Bert de Jong, 0642 911 611, bertdejong61@gmail.com  

Donatuskerk te Leermens

Mariakerk te 't Zandt

Hervormde Kerk te Eenum
foto: kerkfotografie.nl

Jacobuskerk te Zeerijp

Bij publicaties graag vermelden: Maria Lichtmis Wintertocht

Shortcode van website:  tinyurl.com/mlm22  of Longcode: sites.google.com/view/marialichtmis/

QR van website: